‘t is altied wat

‘t Is altied wat

De eerste keer trouw je uut liefde
De tweede keer veur ’t geld
De darde keer veur ’t gezelschap

Veur zoveer ik me herinner een uutspraak of gezeêgde van Jacqueline Lee Bouvier, loater beter bekend as Jacky Kennedy umdat ze op 12 september 1953 trouwde met John Fitsgerald Kennedy.
Zie kos dat noe wel zeêge, en heur eerste keer zal best wel uut liefde ‘eweest he’n want die John F. bleef d’r in mien oge tot z’n dood goed uutzien, en met armeu had et niks te make.
Toe zie (Jacky kennedy) veur de tweede keer trouwde in 1968 met Aristoteles Onassis  “een Griekse botehouwer die in Argentinië riek ‘eworre was deur handel in tebak” begreep ik iets meer van d’r uutsprake.
Hoe keu’je beoordele of iemand et indertied goed ‘edoan het?
Prebeer et eerst mar es bie jezelf zou ik zeêge, mar wat “veur et geld betruf” zat ze volges mien nie verkeerd.

Ok al vun ik die John. F. Kennedy stukken knapper, die  Onassis bezat wel mooi de grootste particuliere handelsvloot ter wereld, was prezedent van zo’n dartig scheepvoartmoatschappijen, en had in 1957 Olympic Airways op ‘ericht.
Ja, et liekt veer uut de buurt krieg ik noe in de goate, mar et het allemoal met et verhoaltje te make.
Ok ik was joare alleen ‘eweest veur ik iemand tegekwam woar et oardig mee klikte, en eigelijk ha’k al veur mezelf besleute da’k wel weer wou samewoene, doar ha’k Beertje nie echt veur nodig en eigelijk moe je dat ok mar gewoon zelf beslisse, mar ik wou gewoon greêg heure hoe zie d’r over docht.
Beertje was een vroggere “deur ervoaring wies‘eworre’ klant woar ik deur de joare heen contact mee ‘ehouwe had, en as ik in de buurt van Niekark was reej ik d’r nog wel es an veur een ouwerwets baktje koffie, en um d’r wieze woorde en uutsproake an te heure.
Veur zoveer ik wis was ze d’r hele leve alleen ‘eweest en bie d’r ouwers blieve woene, en had ze allebei zoas dat heet an ’t end ‘ebrocht, en zodoende zat ze noe zelf alleen op de boederie.
Mar je mos nie denke dat ze op veziete zat te wachtte want je mos biekans een afsproak met d’r make wou je d’r alleen treffe, bliekboar was ze een geliefd object veur veul minse die net as ik um wieze road kwame vrage.
’t Was gezellig as altied, en noadat we et over de nieuwtjes uut de buurt ‘ehad ha’n, over vrogger, de zoemer, sex en vliegende schottels, docht ik nog es: moet ik dat noe eigelijk wel an heur vrage, zo’n mins wat zelf nooit ‘etrouwt ‘eweest is?
Mar ze had d’r antwoord kloar.
Eerlijk zeêge Beertje, alleen is mar alleen of niet dan?
Jong, ik gun et je van harte, mar weet woar je an begin, je he’n et zo goed noe, je woent doar harstikke leuk, en as ik et goed begriep moe je dan ok nog helemoal noar Groninge verhuze, je kent doar niemand en as ’t nie wil zit je doar alleen te kieke, ik zeêg altied mar: AS JE ALLEEN BIN IS ET WEL ES WAT, MAR AS JE MET Z’N TWEEËN BIN IS ET ALTIED WAT.